قرمز سبز آبي خاکستري
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله به ما فرمان داد كه در سه چيز بر ما چيره نگردند : به معروف فرمان دهيم و از منكر باز داريم و سنّتها را به مردم بياموزيم . [ابوذر]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت