شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ جديدترين تعريف آزادي: آزادي عبارت است توانايي نامحدود براي ترک يا انجام هر عمل غير معارض با منافع خود و ديگران که انساني که در بند جهل و هوس نيست در عالمانه ترين حالت يک انسان علاقه مند است به آن دست بزند / وحيد رحيمي (کافر به طاغوت)
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top