شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ سلام بر شما خوبان پارسي بلاگي ؛ آيتولاح هاشمي بهرماني در صفحه 236 جلد دوم کتاب خاطراتش اعتراف مي کند که تاسوعا را در سد لتيان اسکي روي آب ميکرده آيا با ساختن پلاکارد استخر فرح ميشود حقايق را به حاشيه برد و اين ننگ ها را شست و کسي را که از قربانگاه هفت تير و هشت شهريور با امداد غيبي بيرون زده را تبرئه کرد؟!
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top