شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ در اين شب سياهم گم گشت راه مقصود ،، از گوشه اي برون آي اي کوکب هدايت ،، از هر طرف که رفتم جز وحشتم نيفزود ،، زنهار از اين بيابان اين راه بي نهايت ،،، @};- سلام بر همگي صبح پائيزي بخير
سلام صبح شمام بخير
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top