بخش های مرتبط
پيام
mp3 player شوکر
+ خدايا ما مامور به تکليفيم... پس تو هم مگذار که در تکاليف سياسي خود بپوسيم، و به لطف و رحمت و بزرگواري ات حرکاتمان را الهي و به دور از غفلت از عظمت و رحمت خويش قرار بده وگرنه ما را تفاوتي با سکولارها نيست و دين ما نيز از سياستمان جدا خواهد بود پس مپسند که بخشي از زندگي و تکاليفمان را بدون تو سپري کنيم.....
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
سلام بر همگي صبحتون بخير
*مپسند که لحظه اي از زندگيمان بي تو باشد* الهي لا تکلني نفسي طرفه عين ابدا
سلام بر همگي و سپاسگذارم از لطف دوستان و بزرگواران
هما
http://banoyedashteroya.parsiblog.com/Feeds/9496049/
mp3 player شوکر