شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ خدايا ما مامور به تکليفيم... پس تو هم مگذار که در تکاليف سياسي خود بپوسيم، و به لطف و رحمت و بزرگواري ات حرکاتمان را الهي و به دور از غفلت از عظمت و رحمت خويش قرار بده وگرنه ما را تفاوتي با سکولارها نيست و دين ما نيز از سياستمان جدا خواهد بود پس مپسند که بخشي از زندگي و تکاليفمان را بدون تو سپري کنيم.....
سلام بر همگي صبحتون بخير
*مپسند که لحظه اي از زندگيمان بي تو باشد* الهي لا تکلني نفسي طرفه عين ابدا
سلام بر همگي و سپاسگذارم از لطف دوستان و بزرگواران
هما بانو
http://banoyedashteroya.parsiblog.com/Feeds/9496049/
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top