شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام دوستان

mp3 player شوکر

‍‍‍‍* راوندي *

+ اين سيامک انصاري اگر ميدونست با اين تبليغات دم به دم و گسترده در تمام شبکه ها و راديو ، اينچنين با اعصاب مردم بازي ميکنه گمان نميکنم حاضر ميشد به هر قيمتي اينچنين شهرت و محبوبيت خودش رو زير سؤال ببره ... اون زبون بسته نميدونست که بايا ممکنه متعلق به کسي باشه که رايگان براش تبليغ کنند ...
2-FDAN
40 دقيقه قبل
‍‍‍‍* راوندي *
پ ن پ ،،، اگر ميخواست پول اين حجم از تبليغات رو بده هر چقدر هم درآمد کسب ميکرد تهش ضرر بود ... اون از ما بهتران کي هست ؟ که اينچنين با اعصاب مردم بازي ميکنه !
2-FDAN
استوريا ک سرويس کرده:D
‍‍‍‍* راوندي *
{a h=ANFD}2FDAN{/a} خيلي وحشتناکه اين هزينه هاي تبليغات ثانيه اي حساب ميشه خودم حدود ده دوازده سال پيش با همچين موردي برخورد کردم و تعجب کردم چرا يک کسي که ميخواد تبليغ کنه بايد اينهمه هزينه کنه اما مسئولين امر بمن گفتند نگران اونا نباش چندين برابرش رو در ميارن !
2-FDAN
{a h=ravandi}‍‍‍‍ راوندي {/a} نميدانم والا:-o:-|

الهه السادات

2-FDAN
42 دقيقه قبل
+ [وبلاگ] 7
+ [وبلاگ] تاريخ
+ [وبلاگ] ر
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top