قرمز سبز آبي خاکستري
هر كه بر ملك دست يافت تنها خود را ديد و از ديگران رو بتافت . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت