شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ بسيج مدسه عشق است
اينجا ديگه ياد شهيد چمران و همت و باكري و جووني هاي مهندس در دل آدم زنده ميشه / نگو منظور اين بوده كه بسيجي واقعي همت بود و باكري و جووني هاي مهندس / فقط چون جزو متشابهات بود ما اشتباهي فكر كرديم منظورشون بسيجه نه بسيجي
خلا3 هر كي بتونه تكرار اين جمله امام توسط مهندس در سال 88 رو تفسير كنه سه تا لايك پيش خودم جايزه داره البته براي فيداي قديميش
حالا بيا و خوبي كن مهندس خواسته بزرگواري كنه و به بسيجي ها لطف كنه اينم جوابش بشكنه .........
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top