شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ عجله نكن / عجله نكن عاليجناب زنگ تفريحه
البته آقاي كروبي هم قبلا استاد مدرسه آنكوكوجي بودند كه باز به خاطر تواضعشون بروز نمي ند http://ahestan.persiangig.com/karoobi/karroubi3.jpg
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top