شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ حركت دو برابر در خط امام / يادتونه حضرت امام با يك دست از مردم تفقد مي كردند اين ديگه جديدترين ورژنشنه /
ولي حيف كه ملت قدرشو ندونستند و بين چهار نفر بعد از آراي باطله پنجم شد / البته تقلب شد ها تقلب نمي شد معلوم نبود چندم مي شد / ****** البته بازم كسي فكر نكنه كه ايشون يه دستي رو قبول ندارند ها نه http://media.farsnews.com/Media/8802/Images/jpg/A0659/A0659948.jpg
خواهش مي كنم بفرمائيد ! استدعا مي كنم ! همون روي صندلي از پشت مونيتور تماشا بفرمائيد اينجا ديگه جا نيست
البته اگه پشت مونيتور هم جا نبود مي تونيد از اسلايد استفاده كنيد
بله خواهش مي كنم بشينين تا اونهائي كه پشت سر شما از طريق اسلايد نگاه مي كنند راحت باشند حق الناس رو رعايت بفرمائيد
چي شد الان دارم از تلوزيون توي تقاطع آرژانتين پخش مي شم روي ساختمون شلوغه اونجا ؟@ خوب افسران عزيز راهنمائي شما به کارتون برسيد نه نياز نيست بعدا با شما هم صحبت مي کنم
اي خاك توي سر ت:‏دي
چي شد ؟! اين بچه فضول رو کي راه داده اينجا ؟! شما چرا رعايت حق مردمو نمي کنيد يک ثانيه نبايد از سخنان گرانسنگ من محروم باشند
بله مي گفتم فعلا هواپيماها پرواز نکنند چون مردم محروم مي شند از صداي بنده که داره توي چهار راه ها پخش مي شه
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top